ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΕΔΩ…..
Επιτυχόντες σπουδαστές της ΓΛΩμεΝΟ
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ | Χαλκοκονδύλη 1 | Αθήνα | 106 77 | Tel: 210 7525 580 | Mob: 6976 630142