ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ | Χαλκοκονδύλη 1 | Αθήνα | 106 77 | Tel: 210 7525 580 | Mob: 6976 630142
Το Πρόγραμμά μας

Για την εγγραφή σας…

Για την εγγραφή στη σχολή ΓΛΩΜΕΝΟ χρειάζονται : Αίτηση εγγραφής (μπορείτε να την βρείτε από τη γραμματεία της σχολής μας) 2 φωτογραφίες έγχρωμες και 1 επικυρωμένο (από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή) φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας  Εγγραφές διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για όλα τα επίπεδα εκμάθησης Ε.Ν.Γ. είτε με συμμετοχή στα τμήματα της σχολής μας είτε με παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από τους πιστοποιημένους δασκάλους και διερμηνείς.

Οι σπουδές…

Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη, 120 ώρες έκαστο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου έτους, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ.. Τα επίπεδα εκμάθησης Ε.Ν.Γ. είναι: ΕΝΓ  1                          Αρχάριοι   Ι ΕΝΓ  2                          Αρχάριοι   ΙΙ ΕΝΓ  3                          Μεσαίο Επίπεδο ΕΝΓ  4                          Προχωρημένο Επίπεδο ΕΝΓ  5-6                       Διερμηνείς  ΕΝΓ (Αρχάριοι-Προχωρημένοι) Τμήματα εκμάθησης Διεθνούς Νοηματικής Γλώσσας Τμήματα εκμάθησης Ε.Ν.Γ. σε γονείς κωφών/βαρηκόων παιδιών Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ., ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στο επίπεδο ΕΝΓ4. Αυτό προϋποθέτει ότι για να φτάσει κάποιος στο επίπεδο ΕΝΓ4 πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα ΕΝΓ1, ΕΝΓ2 και ΕΝΓ3 επίπεδα. Κάθε επίπεδο διαρκεί ένα ακαδημαικό έτος.   Κάθε χρόνο στο τέλος της διδακτέας ύλης διεξάγονται εξετάσεις στη σχολή μας. Για όσους δεν επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις υπάρχουν και οι επαναληπτικές εξετάσεις που γίνονται κάθε Σεπτέμβριο.   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιπέδου ΕΝΓ4, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ., οι οποίες συνήθως γίνονται τους μήνες Ιούλιο, Απρίλιο και Νοέμβριο και τελούνται υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.   Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο υπάρχει το επίπεδο ΕΝΓ5 που διαρκεί δυο χρόνια. Η συμμετοχή στα μαθήματα του επιπέδου ΕΝΓ5 προϋποθέτει την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων επάρκειας και άρα τη λήψη του διπλώματος επάρκειας Ε.Ν.Γ.. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιπέδου ΕΝΓ5, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις διερμηνέων Ε.Ν.Γ. που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Διερμηνέων Ε.Ν.Γ..   Μετά την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στα τμήματα εκμάθησης Διεθνούς Νοηματικής Γλώσσας.   Πολλοί θέλουν να ολοκληρώσουν τάχιστα τα μαθήματα σε λιγότερο από 4 χρόνια που χρειάζονται για να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ.. Ο ελάχιστος δυνατός χρόνος φοίτησης στη σχολή είναι 3 χρόνια εάν γίνει συνδυασμός συνεχόμενων τακτικών, εντατικών κι ιδιαιτέρων μαθημάτων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής μας!
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ