ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ | Χαλκοκονδύλη 1 | Αθήνα | 106 77 | Tel: 210 7525 580 | Mob: 6976 630142
Αγαπητοί μας σπουδαστές, εδώ μπορείτε όποτε θέλετε κι όλο το 24ωρο να πληρώσετε τα δίδακτρά σας ώστε να τακτοποιείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις απέναντι στη Σχολή μας. Μην ξεχνάτε, η τήρηση εκ μέρους σας των οικονομικών σας υποχρεώσεων στις χρονικές περιόδους που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία της Σχολής συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία όλης της Σχολής και του Προσωπικού της. Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
€ 40,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ
€ 55,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
€ 60,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 3ου ΕΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ
€ 65,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ν.Γ.
€ 70,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ Ε.Ν.Γ.
€ 90,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
(θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της Viva Payments)
Πληρωμές Διδάκτρων