ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ | Χαλκοκονδύλη 1 | Αθήνα | 106 77 | Tel: 210 7525 580 | Mob: 6976 630142
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μαθημάτων σε περίπτωση απεργιών κλπ;

mmodo dolore lorem ut ut eu

Ναι, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα προγραμματίζονται τα μαθήματα που δεν έγιναν. Υπάρχει δυνατότητα να κάνω λιγότερο από 4 χρόνια που χρειάζονται για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ.;

n ad commodo dolore lorem ut ut eu

Ναι, 3 χρόνια με το εξής σενάριο: Κάνετε εγγραφή στη ΓΛΩΜΕΝΟ από Ιούλιο μέχρι τέλος Οκτώβρη. Τον πρώτο χρόνο καλύπτετε 2 επίπεδα: Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο παρακολουθείτε επίπεδο ΕΝΓ1 κι από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο παρακολουθείτε μαθήαμτα του κύκλου ΕΝΓ2. Τον δεύτερο χρόνο, από Οκτώβριο έως Μάιο, παρακολουθείτε μαθήματα του κύκλου ΕΝΓ3. Τον τρίτο χρόνο, από Οκτώβριο έως Μάιο, το τελευταίο επίπεδο ΕΝΓ4, οπότε μετά συμμετέχετε στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ. τον Ιούλιο ή τον Νοέμβριο.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
ΓΛΩΣΣΑ…με ΝΟΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
A A
Πως μπορώ να κάνω εγγραφή στη ΓΛΩΜΕΝΟ;

In ad commodo dolore lorem ut ut eu

Υποβάλλετε στη ΓΛΩΜΕΝΟ την αίτηση με 2 έγχρωμες φωτογραφίες και θεωρημένο από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας ούτως ώστε να εγγραφείτε στο μητρώο μαθητών της ΓΛΩΜΕΝΟ. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα; Ξεκινάνε τη πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και λήγουν την την πρώτη εβδομάδα του Ιούνη, εκάστου έτους.
A A